14 фирми са участниците в търга за е-идентификация, SMS общуване с администрацията и онлайн референдуми

Април 19, 2012 от itFORUM

Четиринадесет фирми и консорциуми подадоха документи за участие в обществена поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Проектът е на стойност почти 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”.

 

Конкурсната документация беше разделена на 8 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:„Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на централна документооборотна система”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:„Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:„Разработване на централна система за мобилна нотификация и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:„Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консолидация чрез виртуализация”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7:„Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: „Оценка и контрол на качеството”.

Ето списък на участниците, подали оферти в обществена поръчка:

„ИНФРАСОФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД  (Обособена позиция 1)

„КОМСОФТ” ООД (Обособена позиция 6)

„Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис” ЕООД (Обособена позиция 3)

„СИРМА СОЛЮШЪНС” АД (Обособена позиция 1)

КОНСОРЦИУМ ИТА ГРУП  КОНТРАЯ (Обособена позиция 4)

ДЗЗД АЙ  БИ ЕС БУЛ ЕС АЙ (Обособена позиция 2)

„СТЕМО” ООД (Обособена позиция 3)

„СИЕЛА НОРМА” АД (Обособена позиция 8)             

ОБЕДИНЕНИЕ SBD (Обособена позиция 4)

ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕКАРТ-ЛАФИТ” - ДЗЗД  (Обособена позиция 5)             

МАТЕРНА БЪЛГАРИЯ (Обособена позиция 5)

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД (Обособена позиция 1)

КОНСОРЦИУМ „Е-Демокрация 2012” АД (Обособена позиция 5)

„ТЕЛЕЛИНК” ЕАД (Обособена позиция 7)

Проектът е от ключово значение за българските граждани и фирми, защото една от целите му е да бъде реализирана системата за електронната идентичност, заяви по време на отварянето на офертите заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. Очаква се значително намаляване на разходите на гражданите, фирмите и администрациите по предоставяне на електронни услуги. От друга страна гражданите и бизнесът ще бъдат облекчени при тяхната идентификация, когато използват е-услуги.

Създаването на регистър за електронна идентичност на българските граждани, както и прототип на картата за електронна идентификация, са основни дейности от проекта. Картата с чип е предназначена за идентификация на потребителя при заявяването на електронни административни услуги. За част от тях в момента се изисква посещение на различни институции за получаване на електронни сертификати, достъп до банкови сметки, подаване на данъчна декларация и др. Платформата трябва да поддържа два типа електронни подписи: неквалифициран, който ще се ползва за регистрация и квалифициран – за официални цели (примерно пред съдебната система или други институции, там където държавата е създала и поддържа електронен регистър на идентичността).

В рамките на проекта ще бъде надградена единна среда за обмен на електронни документи, която включва модули за регистрация на документи, както и за тяхното управление и интеграция. Това ще доведе до намаляване на разходите на администрациите при обмен на информация и взаимодействие между системите им.

SMS връзка на гражданите и бизнеса с администрацията е друга важна дейност по проекта. Системата ще бъде съобразена с националната рамка за оперативна съвместимост и ще се интегрира с останалите системи на електронното управление, единния портал за е-услуги и с мобилните оператори. Софтуерът ще позволява проследяване на целия процес от заявяване до получаване на всяка електронна услуга, която е била разработена да поддържа връзка с компонента за SMS уведомяване. Гражданите ще имат и възможност да плащат е-услуги по електронен път.

Платформа за онлайн референдуми и дискусии, както и електронен достъп до обществена информация, също са част от проекта. Тези възможности ще разширят гражданското участие в работата на администрациите.

Проектът „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” използва за основа резултатите от първия голям проект, финансиран от ОПАК „Развитие на административното обслужване по електронен път".

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes