Димитър Цветков, HP: Управлявате ли качеството на софтуерните си приложения?

Януари 6, 2014 от Ваню Кръстев

Организациите увеличават частта от общите си ИТ бюджети, свързана с тестването и осигуряването на качество (QA - Quality Assurance) на софтуера. Тя е нараснала от 18% през 2012 г. до 23% през 2013 г., сочи World Quality Report 2013-2014, публикуван от Cap Gemini и Sogeti със съдействието на HP. Този дял расте бързо и се очаква да стане 28% през 2015 г. Организациите от Източна Европа, включени в проучването, имат много висок ръст на инвестициите в тестване и QA като част от общия ИТ бюджет – от 16% миналата година до 21% тази година.
 
 

Най-популярното решение в тази сфера е HP Quality Center (QC) - скалируема, унифицирана платформа за автоматизация, позволяваща на организациите да разгърнат завършена инфраструктура за управление на качеството, да установят консистентни, повтаряеми процеси и да прилагат най-добри практики за управление на изисквания, тестове и дефекти и за бизнес компоненти. Клиентите на HP QC успяват да постигнат впечатляваща възвръщаемост на инвестицията: до 45% намаление на разходите и усилията за осигуряване на качеството и тестване на производителността, до 60% редукция на разходите и усилията за управление на изискванията и до 50% по-малко разходи и усилия за поправяне на дефекти.

Повече за спецификите около управлението на качеството на софтуерните приложения разказва Димитър Цветков, консултант за софтуерния бизнес на НР за Югоизточна Европа:

Какви са тенденциите при управление на ИТ от гледна точка на използваните софтуерни приложения?  

В момента наблюдаваме бум в развитието и разработката на софтуер поради голямата достъпност на технологиите и развитието на бизнес процеси, които все повече разчитат на разнообразни приложения. Ако разгледаме исторически софтуерните бизнес приложения, преди години те бяха използвани само от отбрана група хора – от фронт офисите или ИТ специалистите. Поради тази причина компаниите определяха как да се развиват те. Мобилността и облачните технологии коренно промениха това. С навлизането на новите начини за достъп до приложенията и услугите се забелязва, че в момента изискванията на потребителите са тези, които са водещи – все по-важно е приложенията да са максимално функционални, да са винаги налични и да работят бързо и сигурно.   Поради тези причини може да дефинираме две основни тенденции, които силно влияят на качеството на използваните софтуерни приложения, както и на бизнес услугите, разчитащи на тях. Първата е скоростта, с която разработваме и внедряваме нови приложения, или внедряваме нови версии на съществуващи приложения. Наблюдава се силен натиск от страна на бизнес потребителите за скъсяване на цикъла на разработка, тестване и внедряване на нови функционалности. Това създава напрежение върху бизнес анализаторите, софтуерните разработчици и екипите, които управляват качеството, да търсят методи да оптимизират и автоматизират своята работа, както и да търсят начин да споделят по-ефективно информация.   Втората тенденция е нуждата от безкомпромисно качеството на софтуерните приложения. Ако дадено приложение е внедрено без да се гарантира необходимото качество, то това засяга цялата компания - както звената по разработка и интеграция, така и звената свързани с опериране и управление на услугите. В този ред на мисли не трябва да се счита, че качеството на софтуерните приложения е приоритет само на разработчиците и интеграторите. То е приоритет и на хората, грижещи се за ИТ операциите, защото те най-много страдат от липсата на качество.   

Какво всъщност се крие зад понятието качество на софтуерно приложение?  

Качеството на дадено приложение отдавна не се ограничава само до функционалността. То е много повече и адресира също наличността, производителността и нивото на сигурност. Това са все аспекти на качеството, които трябва да бъдат управлявани още във фазата на разработка или фазата на интеграция и тестване на софтуерните приложения. Не на последно място под понятието качество на софтуерно приложение стои неговата скалируемост, адаптивност и интуитивност.    Тук още веднъж ще подчертая, че не само фирмите разработчици трябва да се грижат за качеството, но също така и всяка една компания, която разчита за своя бизнес на интегрирани комерсиални или вътрешно разработени приложения. В момента софтуерните приложения са основно средство за предоставяне на качествени ИТ и бизнес услуги, и тяхното качество предопределя и качеството на услугите. Например, ако имате една тествана комерсиална CRM или друга бизнес критична система, при нейната интеграция и имплементация неминуемо се променя значителна част от функционалността, а понякога и архитектурата, за да може тя да отговори на специфичните бизнес процеси на компанията. Такива промени създават слаби места и гарантирането на качеството при внедряване е важен аспект от управление на риска. Точно поради тази причина всяка компания, имаща критични услуги, трябва да има собствени вътрешни процеси за управление на качеството на приложенията и да не разчита само на своите интегратори или външни компании разработчици.  

Как съвременните компании управляват качеството на софтуерните си приложения?  

Повечето компании, които са осъзнали риска, свързан с качеството на приложенията, имат своя собствена организационна единица, която се грижи за това всяко софтуерно приложение, което се добавя или модифицира, да минава през ясен процес на управление на качеството. Това звено се грижи всяка нова версия на бизнес критичните приложения да бъде изтествана, преди да бъде пусната в продукционна среда. Такива отдели централизират процеса по качеството на приложенията. Тук идва и ролята на НР да подпомага и автоматизира работата на такива отдели и да повишава тяхната ефективност и професионализъм.  

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes