Големи бази данни и данни с отворен достъп: Потенциал за ръст от 206 милиарда евро за ЕС до 2020 г.

Февруари 3, 2014 от itFORUM

В публикувания на 29 януари 2014 г. доклад за въздействието на големите бази данни и данни с отворен достъп в 28-те държави-членки на ЕС, се посочва, че преходът към решения, основани на данни, може да допринесе с 206 милиарда евро към европейската икономика до 2020 г. или увеличение от 1,9% на европейския брутен вътрешен продукт.
 
В доклада се казва, че увеличението на приходите ще бъде усетено във всички 28 държави-членки на ЕС, и посочва въздействието върху растежа на субрегионалния БВП за Северна Европа (2%), новите държави- членки (1,9%) и Южна Европа (1.6 %). Икономическите сектори, за които се смята, че ще спечелят най-много, са търговията (47 милиарда евро), производството (45 милиарда евро), публичната администрация (27 милиарда евро) и здравеопазването (10 милиарда евро).
 
Спонсориран от Microsoft, поръчан от demosEUROPA и изготвен от Варшавския институт за икономически изследвания,  докладът „Големи бази данни и данни с отворен достъп в Европа – двигател на растежа или пропусната възможност?“ използва възходящ макроикономически модел, за да оцени икономическия потенциал на данните с отворен достъп и големите бази данни. Моделът за оценка на въздействието на данните с отворен достъп и големите бази данни (BOUDICA) включва подробни данни за европейската икономика, извлечени от базата данни на Евростат, за да се даде оценка на добавената стойност за предприятията в 21 сектори за всяка европейска страна.
 
Значителният потенциал на данните с отворен достъп и големите бази данни за по-ефективни и прозрачни услуги в публичния сектор е друга констатация на доклада. От мобилни приложения, които позволяват на живеещите в градовете лесно да планират своите пътувания с обществения транспорт, до предоставяне на информация относно мерки за спестяване на енергия, подходящи за техните домове, докладът подчертава потенциала за засилване на обществения контрол и засилване на дебата относно действията и услугите на правителствата. Малките и средни предприятия и предприемачите също могат да се възползват от по-голям достъп до финансиране и пазари, както и подобрена ефективност на бизнес процесите, предлагани от данните с отворен достъп и големите бази данни.
 
За да се гарантира конкурентоспособността на Европа чрез използване на данните с отворен достъп и големите бази данни, намаляване на забавянето на иновациите и осигуряване на финансиране за иновативни решения за данни, докладът насърчава политиците да работят заедно на ЕС ниво за инициативи като укрепването на единния цифров пазар чрез хармонизирането на регламенти и стандарти в тази сфера.
 
В изказване пред Европейския парламент при представянето на доклада, председателят на Варшавския институт за икономически изследвания и автор на доклада, Мачей Буковски, заяви: „Европа може да спечели много от увеличаване на иновациите и растежа като насочи усилията си върху данните с отворен достъп и големите бази данни. На равнището на ЕС, създаването на истински единен цифров пазар ще намали бариерите за навлизане на големите бази данни, което ще позволи по-лесно създаване на универсални, общоевропейски ИКТ решения с по-ниски разходи за потребителите и публичния сектор. Предизвикателството е да се включат данните с отворен достъп и големите бази данни в по-широката програма за реформи за Европа - програма, който отразява икономическите реалности след кризата и която дава ход на икономически растеж за бъдещето.“
 
Ян Мюлфайт, председател на Microsoft за Европа, добави: „Данните с отворен достъп и големите бази данни ще отключат нов растеж, нови работни места и нови възможности за всички европейци чрез намаляване на разходите, реализиране на икономии от мащаба и по-лесен достъп до технологичните иновациите. Ние вече сме свидетели на потенциала им в цяла Европа, в градове като Манчестър, например, където „Транспорт за Манчестър“ използва Windows Azure, за да хоства нова платформа за данни с отворен достъп в реално време, която помага на пътниците по-добре да планират пътуването си. Използването на данните с отворен достъп и големите бази данни е друг етап от продължаващата революция в ИКТ – етап, който може да помогне на Европа да продължи да бъде конкурентоспособна и иновативна.“
 
Варшавският институт за икономически изследвания е мозъчен тръст с нестопанска цел, който провежда научни изследвания в продължение на повече от десетилетие в областта на въздействието на политиката върху микро- и макроикономиката. Областите на специализация включват пазари на труда, застаряване на населението, растеж на икономиката и икономика на климата.
 
demosEUROPA – Центърът за европейски стратегии  е независима международна изследователска институция, която предоставя стратегически поглед върху функционирането на институциите и политиките на Европейския съюз. Центърът е учреден през юли 2006 г. като частна фондация с нестопанска цел, съобразно полското законодателство, със седалище във Варшава, Полша.
 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes