Гражданска въздухоплавателна администрация започна проект за предоставяне на електронни услуги

Февруари 7, 2013 от itFORUM

„Електронното подаване на заявления за услуги на Гражданска въздухоплавателна администрация би спестило на гражданите над 52 000 часа, а на държавните служители около 4 000 часа.” Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на днешното представяне на проект на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) за предоставяне на електронни услуги. По думите му потребителите на услугите на ГВА ще спестят общо за година над 60 000 лв. 

 

 
Стойността на проекта „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензи, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване” е над 1 млн. лева (1 026 008, 92 лв.). Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като неговата продължителност е 18 месеца. 
 
„С реализирането на проекта ще се осигурят над 33 електронни административни услуги от ГД ГВА, както и ще бъдат усъвършенствани 20 публични регистри”, каза министър Московски.
 
Зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов заяви, че този проект е следващата логична и последователна стъпка за изграждането на електронното правителство. 
 
„Проектът ще помогне за оптимизацията на работата на служителите на ГВА, както и ще бъде изградена база от данни, която ще използваме за поддържането на високи нива на безопасност в авиацията”, каза главният директор на ГД ГВА Минчо Цветков. 
 
От електронните услуги ще се възползват 5 международни летища и летищни администрации, 15 летателни площадки, 57 авиационни оператори, 46 оператора на наземна дейност, 3 авиационни учебни центрове, 8 организации за летателно обучение, 47 организации за ремонт и техническо обслужване на авиационна техника, 730 пилоти, 1350 кабинен състав (стюарди и стюардеси), 465 ръководител-полети, 1465 инженеро-технически състав, 82 полетни диспечери, 85 бордни съпроводители по сигурността, 1500 служители по сигурността в летищата и др.
 
Осъществяването на проекта ще бъде постигнато чрез изпълнението на няколко основни групи дейности, като проектиране и разработване на нови модули, усъвършенстване на съществуващи системи, внедряване и изграждане на Единна информационно-комуникационна система в ГД ГВА и закупуване на нова техника. 
 

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” изпълнява функции по издаването на:
1. Свидетелства на авиационен персонал. 
2. Свидетелства за авиационни оператори. 
3. Свидетелства на авиационни учебни центрове и удостоверения за одобрения на организации за летателно обучение и организации за обучение на ръководител полети, на технически персонал.
4. Свидетелства за експлоатационна годност на средства за въздушна навигация и кацане.
5. Удостоверения за експлоатационна годност на летища и летателни площадки, на съоръжения за наземно обслужване на самолети, пътници и товари-
6. Лицензи за въздушни превозвачи, за летищни оператори, за оператори на наземна дейност.
7. Удостоверения за регистрация и дерегистрация на въздухоплавателни средства.
8. Медицинско свидетелство на различни категории авиационен персонал.
 
През 2012 г. са извършени общо 5362 услуги.
 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes