Няколко конкурентни ERP характеристики

Април 9, 2013 от Благой Благоев

В своята същност всички системи за управление на бизнеса от клас ERP предлагат сходни функционалности. Това, разбира се, се дължи на идеологията да се предложи комплексно управление на всички процеси в една организация. Доста често предимство пред конкурентите се оказват фактори, които не са свързани с функционалностите на софтуера - например подготовката на екипа по внедряване, референциите от реализирани вече успешни проекти, адекватната и надеждна поддръжка и т.н.

 

Екипът на bSoftware реши да се опита да покаже най-важните конкурентни характеристики на ERP системите, които се предлагат от играчите на пазара. Зададохме им един-единствен въпрос: „Коя е най-отличаващата конкурентна характеристика на ERP системата, която разработвате и/или предлагате?“ С него искахме да откроим преди всичко функционалните характеристики на продуктите, онези които ги отличават и които помагат за по-добрите продажби. Извадката не е пълна и много от ERP продуктите и ERP играчите не присъстват, но считаме, че информацията най-общо би помогнала за ориентация в посоките на развитие на системите за управление на бизнеса у нас.

Antipodes.cubes: комбинацията от ERP и BPM система

Наличието на BPM (Business Process Software) може да редуцира времето, необходимо за изпълнението на един процес, до 85% чрез елиминиране на времето между последователни задачи, автоматизиране на всички стъпки от процеса, паралелно изпълнение на задачи и лимитиране на времето за изпълнение на всяка стъпка. В допълнение интуитивният уеб интерфейс на Antipodes.Cubes ще даде на мениджмънта и служителите ви свобода при използването на фирмените ресурси, позволявайки им да работят ефективно, независимо къде се намират и без никакви компромиси със сигурността.

Комбинацията от ERP и BPM система дава цялостен поглед върху състоянието на компанията и едновременно с това върху процесите, протичащи в нея, във всеки един момент. Такова унифицирано решение спомага освен за оптимизирането на ресурсите така също и за минимизиране на разходите чрез получаване на максимума от състава служители.

Едно от най-важните предимства на ERP системата на Antipodes е способността решението да бъде изцяло съобразено с нуждите и изискванията на компанията, в която се внедрява. Системата се внедрява за относително кратък период  и не прекъсва процесите, които протичат в организацията, нито нарушават скоростта на работа. ERP системата започва да работи за компанията от момента, в който нейното внедряване приключи.

Antipodes.cubes комбинира в себе си голям брой възможности за приспособяване на решението според специфичния вид бизнес на всяка компания и нейните особености. Достъпът до системата е възможен от всякакъв тип устройства, което повишава значително ефективността й.

Системата определя всички процеси, протичащи във компанията, за да ги оптимизира и разпредели по съответните задачи. Успява да структурира правилно всички налични ресурси и да ги пренасочи към основните цели, представени пред всеки екип. 

Tonegan ERP: висока степен на автоматизация на счетоводните обработки

Системата разполага с висока степен на автоматизация на счетоводните обработки. В продукта съществува собствен мощен понятиен апарат, с чиято помощ лесно се настройват и автоматизират често повторяеми счетоводни операции. Благодарение на голямата дълбочина, с която може да се работи (15 аналитични признака на сметка, до 10 свободни номенклатури на аналитичност), както и възможността информацията да бъде анализирана в множество сечения, продуктът дава възможност да бъдат изградени сложни анализи, които се оказват изключително полезни на  мениджмънта в организациите.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes