Обсъдиха създаването на Национален съвет за образователна реформа

Март 27, 2013 от itFORUM

Създаването на Национален съвет за образователна реформа и икономика на знанието беше във фокуса на обща среща на водещите браншови организации в технологичната индустрия с представители на водещите български университети, както и на Министерството на образованието, младежта и науката, Българската академия на науките и други организации. Срещата се по инициатива на Общата работна група по образование на браншовите ИКТ организации – Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), ИКТ Клъстер, Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска уеб асоциация (БУА) и Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа. Сред университетите бяха представени Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов Български Университет, Технически Университет София, Университет за национално и световно стопанство – София, Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов, Висше училище по застраховане и финанси – София и др. В срещата взеха участие и представители на Съюза на учените в България, Съюза на математиците в България, Института за пазарна икономика и други организации.

 

Целта е да се ускорят процесите по реформиране на образователната система с акценти върху значителното подобряване на общото качество на образование за всички деца и върху сферата на информационните и комуникационни технологии. През последните години ИТ секторът изпитва все по-остра липса на качествени кадри, която се отразява пряко върху бизнеса му. „Трябва да бъде подобрена връзката между образованието, обществото и бизнеса. Защото образованието не би трябвало да произвежда само добри работници. То трябва да произвежда добри граждани и добри хора“ – посочи Явор Джонев, ръководител на обединената работна група на ИКТ организациите и Зам. председател на Управителния съвет на БАСКОМ, който ръководеше срещата.

„Не можем да очакваме проспериращо общество във в икономически, социален и културен аспект, ако не развием икономика с висока добавена стойност – икономика, базирана на знанието. Нормално е именно ние – представителите на ИТ индустрията – да сме катализатори на цялостната промяна в образователната система, защото това е една от най-проспериращите индустрии. Софтуерният бранш расте десет пъти по-бързо от нарастването на националния продукт, изцяло експортно ориентирани сме и се съревноваваме на световно ниво. Това обаче не означава, че няма да търсим диалог с всички представители на образователната общност. Ако изграждаме икономика на знанието, това не трябва да се случва само в софтуерния сектор. Икономика с висока добавена стойност може и трябва да бъде създадена във всички останали сектори“ - добави Явор Джонев.

В резултат от дискусиите се оформиха три комитета с различен фокус, които трябва да заработят в близко бъдеще:

  • Университетско образование – за подобряване на качеството и взаимовръзката с обществото и бизнеса. Организирането на този комитет ще бъде на специална среща на ниво университетско ръководство, представители на бизнеса и гражданското общество;
  • Училищно образование за мислене, творчество и съзидание – изграждане на когнитивно – емоционални компетентности за всички деца, подобряване на мотивацията и качеството по предметите информатика, математика и точни науки, вграждане на развитие на тези компетентности във всички други предмети и образователни дейности;
  • Университетско и професионално образование за ИТ – решаване на острата криза в софтуерната индустрия откъм количество и качество на специалистите, развитие на работната група по образование на ИТ асоциациите с представители на университетите.

Бе прието комитетите да работят като част от Обществения съвет към Министерството на образованието, младежта и науката, който ще се учреди от служебния кабинет. Ако Общественият съвет не заработи според очакванията и се върне в старата си казионна форма, комитетите имат достатъчно капацитет и енергия да действат самостоятелно.

Участниците в срещата дискутираха, каква структура трябва да има новият обществен съвет. Очаква се той да е с двустепенна структура на управление, включваща управително тяло, което се съпредседателства от министъра на образованието и от представител, избран от всички участници, както и по-широк съвет, в който ще бъдат представени всички заинтересовани организации. „Подобна форма на съпредседателстване фигурира в много страни с успешно реформирани образователните системи. Този модел е по-труден, но внася още в основата на съвета необходимостта от диалог и премахва възможността, едната страна да избяга от отговорност в бъдеще“ - заяви още Джонев. Той добави, че всички заинтересовани лица и страни ще могат да участват като наблюдатели в съвета и работата му ще бъде абсолютно прозрачна.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes