Отвориха ценовите оферти в търга за електронно управление

Април 11, 2012 от itFORUM

Бяха отворени ценовите предложения на юридическите лица и обединенията, участващи в най-големия търг, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” - „Развитие на административното обслужване по електронен път”. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти, обяви и резултатите от оценката на допуснатите технически предложения. В комплексната оценка показателят „Техническа оценка” е с относителна тежест 70, а показателят ”Финансова оценка” - 30. 

 

Участниците в процедурата „Развитие на административното обслужване по електронен път”, допуснати до отваряне на ценовите предложения са както следва:


Лот 1 „Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на електронното правителство"


Консорциум "Сиела ГТ&К" ДЗЗД                               

- "Сиела Норма" АД;                                                                                   

- Адвокадско дружество " Георгиев, Тодоров и Ко"

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

100

Цена без ДДС, лв.

1 995 000

Цена без ДДС, лв.

2 394 000


Лот 2 „Реализиране на приоритетни административни услуги за централната администрация"


Обединение "Е-България"       

                                                                

- "ФАДАТА" АД,                                                                                              

- "Контракс" ЕАД;                                                                                          

- "Гравис България" АД

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

48,035

Цена без ДДС, лв.

2 189 500

Цена без ДДС, лв.

2 627 400


"ТехноЛогика" ЕАД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

100

Цена без ДДС, лв.

2 808 808

Цена без ДДС, лв.

3 370 569


Консорциум ДЗЗД "РАО Електрон"      

- "Индекс България" ООД                                                                         

- "СМ Консулта" ЕООД                                                                                     

- "Би Ти Ес България" ЕООД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

53,857

Цена без ДДС, лв.

3 050 900

Цена без ДДС, лв.

3 661 080


"Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис" ЕООД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

58,661

Цена без ДДС, лв.

3 121 896

Цена без ДДС, лв.

3 746 275


Лот 3 „Реализиране на приоритетни административни услуги за общинската администрация"


"Аксиор" ООД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

73,367

Цена без ДДС, лв.

2 590 000

Цена без ДДС, лв.

3 108 000


Консорциум "Сирма-Интерконсулт"                                                    

- "Сирма Солюшънс" АД                                                                                

- "Интер Консулт България" ООД и подизпъл-нител: Фондация "Право и интернет"

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

100

Цена без ДДС, лв.

2 498 840

Цена без ДДС, лв.

2 998 608


Лот 4 „Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации"


"Хюлет-Пакард България" ЕООД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

80,687

Цена без ДДС, лв.

3 666 010

Цена без ДДС, лв.

4 399 212


Консорциум "Сиенсис-Абати" ДЗЗД                                                     

- "Си Ен Сис" АД                                                                                                  

-  "АБАТИ" АД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

100

Цена без ДДС, лв.

3 484 000

Цена без ДДС, лв.

4 180 800


ДЗЗД "Матерна И-гавърмънт"                                                               

- „Матерна България” ООД                                                                       

- „Лирекс БГ” ООД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

73,664

Цена без ДДС, лв.

3 590 000

Цена без ДДС, лв.

4 308 000


Консорциум "Сдружение за електронно управление" ДЗЗД                                                                     

-  Дуо Софт ООД                                                                                               

-  "Балкантел" ООД                                                                                       

-  "Информационно обслужване" АД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

77,557

Цена без ДДС, лв.

3 200 000

Цена без ДДС, лв.

3 840 000


Лот 5 „Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване"


"Стемо" ООД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

74,829

Цена без ДДС, лв.

1 223 313

Цена без ДДС, лв.

1 467 975


"Ай Би Ес България" ЕООД

 

Окончателната техническа оценка (нормирана), бр. точки

100

Цена без ДДС, лв.

1 225 000

Цена без ДДС, лв.

1 470 000

До оценка на техническите предложения не са допуснати участниците Консорциум "Интрасофт-БН" ("Интрасофт Интернешънъл" АД; "Би Ен Груп БГ" ООД; ) и Дружество по ЗЗД Обединение "Електронни административни услуги за държавна и общинска администрация" („Браво Инвестмънтс” ООД и „ЕИБ Софт” ООД ) поради несъотвествие на офертата с предварително обявените условия  на Възложителя.  

Проектът „Развитие на административното обслужване по електронен път” цели над 30 ключови регистъра да обменят данни помежду си чрез служебни електронни услуги. Това ще облекчи изключително много гражданите и е от ключово значение за електронното управление. Ще бъдат въведени в експлоатация и 50 електронни административни услуги, предоставяни от Столична община.

 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes