Статистическият институт внедрява система за управление на качеството (видео)

Юли 16, 2014 от itFORUM

Националният статистически институт (НСИ) стартира изпълнението на проект „Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Основните целеви групи са граждани и представители на бизнеса, органи на статистиката, държавни и други институции - потребители на електронни услуги на Националния статистически институт, както и териториалните статистически бюра и Централното управление на Националния статистически институт.
 
По време на изпълнението, ще бъде разработена и внедрена система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. За да се осигури ефективната ѝ употреба, 100 служители на Националния статистически институт ще преминат обучение за работа със системата, а 10 ще бъдат обучени за вътрешни одитори на системата за управление на качеството.  
 
„Изпълнението на този проект е част от основния ангажимент на Националния статистически институт към предоставяне на прозрачно и качествено административно обслужване и развитие на електронните услуги в България. Вече е обявена открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разработване на инструмент за система за управление на качеството в НСИ и внедряването ѝ – консултантска услуга“.
 
Вижте видео от пресконференцията:
 

 
Срокът за подаване на оферти е до 07.08.2014г. До момента са закупени 3 броя тръжна документация“, заяви Галя Статева, ръководител на проекта. „Надяваме се, че успешната реализация на проекта ще доведе до увеличаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса“, допълни тя. 
 
Стойността на проекта възлиза на 350 000 лева, като размерът на финансирането е 100% от общите допустими разходи. Продължителността на изпълнение е 18 месеца,  от 07.04.2014 г. до 07.10.2015 г.  През този период ще бъде установена надеждна оперативна рамка от правила, ориентирани към постоянен мониторинг и повишаване на качеството на услугите. Прилагането на системен подход ще доведе до по-ефективно управление на процесите. По-бързо развитие на електронните услуги в България, както и повишаване на прозрачността на административно обслужване са сред очакваните резултати от проекта. 
 
 
 

Вход потребители

Топ новини

На 15 юни в Бизнес център „Земята и хората“ за втора поредна година ще се проведе SQL Server 2017 Discovery Day, където пред българските експерти от ИТ сферата официално ще бъде представен новият Microsoft SQL Server. На събитието, организирано от учебния център на Инспирит ЕООД - SQL Master Academy- посетителите ще могат да обменят опит и да обсъдят казуси от...

Образователната организация ERP Academy ще гостува на Софтуерния университет с безплатна лекция на тема: "Запознаване с BI и CRM". Събитието ще се проведе на 16 декември от 19 часа в зала Inspiration. Лектори ще бъдат Николай Миленков и Анастас Шопов.

Dell обяви новия си високопроизводителен и високоефективен тънък клиент Wyse 5060, който е лесен за внедряване и управление, предлага по-големи опции за сигурност и цялостна съвместимост на виртуалното работно място със Citrix, Microsoft и VMware. Създаден е за служители от индустриите на знанието, които изискват мощна производителност на настолните машини и поддръжка на...

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes