Центрове за данни

Теми във фокус

Напоследък компаниите разбират, че големият резерв, който имат за оптимизация се крие в подобряване на вътрешните процеси за управление и поддръжка на ИТ услугите, както и в по-доброто управление на външните доставчици на услуги.
Aко преходът към новите технологии е бил отсрочен твърде дълго, след това идва време, когато качеството на работа на хардуерната система и ефективността на разходите около нея спадат далеч зад разходните нива, които днес се предлагат от повечето производители на пазара.
Доставчиците на изчислителни облаци обикновено имат гаранции за наличността на услугите си. Някои доставчици са готови да дадат 100% ъптайм. От друга страна обаче, гаранциите за добро изпълнение са по-трудни за формулиране. Определянето на подобен вид гаранции може да бъде трудна задача и всъщност е една неизследвана територия в света на cloud computing.

Новини

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст" се включи в събитие на тема отворени данни, организирано от правителството. Форумът „Данни канят“ се проведе на 10 май, от 9:30 ч.
Телелинк съвместно с Майкрософт България проведе семинар, посветен на новите възможности за оптимизация на работните процеси в здравните институции чрез технологични решения за модерен начин на работа.
AMD отбеляза сериозна крачка към осигуряването на повече възможности за избор и иновации в информационните центрове с пускането на системата-на-чип (SoC) AMD Opteron A1100, наричан досега с кодовото име Seattle.  Съвместно със своите...
Dell Networking разшири своето портфолио центрове за данни с новите Z9100, S4048и S3038, предоставяйки на клиентите избор на операционна система с ниска латентност и висока плътност, с гъвкава комутация - 1, 10, 25, 40 и100 GbE, адресирайки...
За да популяризира допълнително предимствата на своите „облачни“ услуги, Датикум АД обяви инициатива, която позволява на всеки желаещ да ги тества безплатно и да се убеди в техните предимства в продължение на две седмици.
UPS моделите от серия 93E, включително новите 300 и 400 kVA модели, предлагат КПД до 98,5% когато качеството на централното захранване е добро, което ги поставя със сигурност между най-ефективните продукти от този вид, налични в момента.

Анализи

Тъй като няма как да бъде изведена една общовалидна схема за оценка на разходите, свързани с различните центрове за данни, специалистите препоръчват на организациите да дефинират специфичния за тяхното съоръжение сметкоплан, включващ всички елементи, формиращи общия разход, както и основните портфейли и категории, които са част от него.
Покриването на риска от избухване на пожар е сред ключовите фактори за успеха на всеки център за данни, а като имаме предвид, че броят на клиентите на такива комплекси ще се увеличава през следващите месеци, можем да очакваме, че всеки случай на пожар занапред ще има голям обществен отзвук.
Макар че технологията MAID (Massive Array of Idle Disks - голям масив от дискове в престой) в повечето случаи се свързва със „зелените” центрове за данни и често се предлага заедно със сторидж системи, според аналитиците тя все още си остава използвана не докрай...
IBM е водач на световния пазар на сървъри през четвъртото тримесечие на 2010 г. От другите световни доставчици HP и Dell също са постигнали двуцифрен ръст, докато Oracle и Fujitsu имат спад.

Интервю

Огромният информационен ръст поставя нови предизвикателства пред дейта центровете, които не просто трябва да се справят с по-голямо количество информация, но и да могат да отсяват важните данни от най-различни източници.
В компанията вече работят повече от 100 висококвалифицирани специалисти, а релокацията на 6 продуктови групи от производството в Швейцария е напълно завършена, съществуващите мощности оперират с нормална натовареност при двусменен режим на работа.
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes