Разпространи съдържаниеBig Data

Масимо Миазето, Informatica и Димитър Джендов, Глобал Консулинг: Възможността да покажеш на клиента резултат, който той може да докосне, е най-добрият начин да го убедиш

Сряда, 3 Април, 2013 - 16:01

Нарастването на обемите от данни може и да не е нещо радикално ново, но проблемите по поддържането на качествена информационна база, върху която трябва да стъпят всички останали системи в организацията, е процес, който с времето става все по трудоемък.

Не се преуморявайте с „Големите данни“

Понеделник, 1 Април, 2013 - 13:25

Самата концепция за правилното поддържане и управление на Big Data е още в самото си начало и още не е излязла от сенките. Голямото количество данни обикновено включва и големи количества неструктурирана информация. Това е феномен, в резултат на който управлението на големи среди от данни е в начален етап и засега има само няколко предписания как това да става по-ефективно.

Големите данни – очаквани и всеобхватни

Четвъртък, 21 Февруари, 2013 - 09:56

В момента без съмнение може да се заключи, че все повече устройства генерират все по-големи обеми от данни. Накратко, така може да се опише тенденцията, наречена „Big data“, която все повече се превръща в любима дъвка на маркетинг специалистите и търговците (по подобие на клауд компютинга, преди няколко години). И няма как да не е така.

Сървър за "Големи данни" от HP

Понеделник, 14 Януари, 2013 - 17:12

Според компанията сърърът позволява да се преследват нови бизнес перспективи, като и да се спестят до 1 млн. долара за три годишен период.

HP с нова версия на Business Service Management за анали на големи масиви данни

Вторник, 18 Декември, 2012 - 10:42

С нарастващото използване на технологии за виртуализация и облачни технологии, ИТ организациите вече не са съвсем наясно и не контролират всички технологии в техните среди. Това затруднява приложенията и оперативните екипи да предвидят потенциални проблеми.

HP с нови решения за оптимизация на Big Data

Петък, 14 Декември, 2012 - 13:58

Чрез нови решения от Autonomy и HP Vertica, и двете част от семейството на HP, съчетани с решенията на Конвергираната Инфраструктура на HP и задълбочената експертиза в областта, HP дава възможност на бизнеса и правителствата да извлекат полза от 100% от тяхната структурирана, полу-структурирана и неструктурирана информация.

IDC: Системите за бизнес анализ трябва да се справят със свръхогромния информационен поток, известен като Big Data

Вторник, 25 Септември, 2012 - 14:00

Системите за всеобхватен BI отчитат, че служителите на всички нива в една организация имат нужда от аналитични средства в работата си. Много важен факт в концепцията за всеобхватния BI е, че инструментите за анализ са интегрирани с бизнес процесите в организацията. 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes