Разпространи съдържаниеМинистерство на транспорта

Български организации могат да участват в конкурси на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики

Четвъртък, 1 Ноември, 2012 - 11:44

Ще бъдат наградени 18 проекта на церемония на форума WSIS 2013.

Министър Московски подписа договорите за изграждане на електронната идентификация

Вторник, 28 Август, 2012 - 23:00

Проектът има за цел създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията.

Министър Московски договорил финансиране за е-управлението в Норвегия

Понеделник, 7 Май, 2012 - 11:05

Средства за финансиране на проекти, свързани с електронното управление и иновациите по линия на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма за сътрудничество, икономически растеж и устойчиво развитие.

МТИТС организира дискусия за правилата за оценка на икономическата ефективност на ИТ проекти

Понеделник, 8 Октомври, 2012 - 14:03

Изработването на единни стандарти за оценка на ИТ проектите е част от процеса на стандартизация в електронното управление.

Министър Московски откри музейна експозиция със съобщително оборудване от 19 век

Сряда, 16 Май, 2012 - 16:48

В навечерието на Световния ден на телекомуникациите и информационното общество – 17 май, изложбата символизира традицията в един от най-важните за всекидневието сектори – пощенските услуги и съобщенията, каза министър Московски.

50 000 евро в регионален конкурс за облачни проекти

Сряда, 16 Май, 2012 - 13:41

 

В регионалния конкурс в рамките на европейски проект SEERA-EI участват шест страни от Югоизточна Европа –България, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция.

МТИТС обяви търг за изграждане на платформа за електронна идентификация

Четвъртък, 23 Февруари, 2012 - 11:38

Предвижда се системата да се използва за удостоверяване на самоличността пред институциите и при използването на електронни услуги, предоставяни от администрацията и бизнеса.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes